Projektiranje, izrada i održavanje računalnih mreža

Povećanjem potreba za informatičkom infrastrukturom sve većeg broja poslovnih subjekata na našem području, kao i građenjem novih objekata u turizmu po današnjim standardima, uočavamo potrebu za stručnim i kvalitetnim projektiranjem i realizacijom računalnih mreža.

Kod izrade računalne mreže, a još više kod gradnje novog objekta uvelike ćete uštedjeti ako odmah na početku ne zanemarite investiciju u infrastrukturu lokalne računalne mreže, predvidite većinu budućih potreba, te se na vrijeme planira i realizira adekvatan strukturni kabelski sustav. Investicija u mrežnu infrastrukturu najkvalitetnije će se vratiti kroz manje troškove održavanja, jednostavnu nadogradnju, i, što je najbitnije, kvalitetnu i pouzdanu mrežu koja radi kad vam je potrebna.

Želie li stručno i profesionalno projektiranu računalnu mrežu, koja će dulje vrijeme zadovoljavati vaše potrebe, nudimo vam:

  • Projektiranje računalnih mreža
  • Izrada računalnih mreža
  • Zaštitu računalnih mreža
  • Servisiranje računalnih mreža svih tipova
  • Održavanje računalnih mreža
  • Ugovorno održavanje računalnih mreža
  • Nadogradnju postojećih računalnih mreža
  • Servisiranje uređaja unutar mreže

Iz ponude izdvajamo:

  • 1